Statut

Idei principale ale STATUTULUI


Organizația Regională pentru Sănătatea Mediului ”HERO” este o organizație  profesională multidisciplinară din domeniul protecției mediului. ”HERO” este o organizație nonguvernamentală, apolitică cu caracter nonprofit. Scopul:
 

Hero se implică în


Structura și membrii


Resurse financiare